Een Odoo implementatie

Hoe verder? 

Je hebt besloten om met Odoo verder te gaan en hebt om een offerte gevraagd voor het project. Er zijn eigenlijk 2 aanpakken te weten: 

 • Alles wordt min of meer onder de supervisie van de projectleider van de klant geregeld. De klant regelt alle resources en personeel zelf. In dat geval zijn er alleen consultancy dagen of uren en speelt avantics geen rol in training, conversie, gap-analyse, documentatie, aanpassingen aan software en ondersteuning bij het productie gaan.
 • De klant geeft de regie uit handen en laat alles door de consultant doen. Dit lijkt in eerste instantie duurder maar dit wordt snel goedkoper omdat snel besluiten worden genomen en de consultant projectleider redelijk snel kan inschatten waar de knelpunten liggen in het traject nadat er interviews zijn geweest.  

Als avantics het doet….

Uitgangspunt is dat zo snel mogelijk met standaard instellingen van start gegaan wordt. De volgende stappen worden genomen: 

 1. Projectorganisatie en -plan opgesteld.
 2. Inventariseren van processen, deze worden beschreven met UML (use cases, user stories, activity diagram) of BPMN. Dit resultaat kan in altijd gebruikt worden los van de invoer van Odoo en zal later bij de oplevering een rol spelen. 
 3. GAP, wat kan met configuraties ingesteld worden en wat niet. Van de niet in te stellen processen zal bepaald moeten worden wat gebouwd wordt en wat niet.
 4. Proof of concept (optioneel) wordt gemaakt waarbij de meest noodzakelijk use cases worden ingericht en worden gesimuleerd. Dit is een beperkte proef waarbij wel alle moeilijkheden aan bod komen maar de schaalgrootte beperkt is.  
 5. Het implementatieplan wordt gemaakt. Hierbij wordt de fasering, detailplanning en bij behorende resources vast gelegd samen met risico’s en alternatieven. Verder worden er What-if scenario’s gemaakt. Uiteindelijk krijgen we een draaiboek.
 6. Conversie van oude gegevens is altijd een overweging van handmatige invoer waarbij vervuiling wordt weggewerkt of software maken die gedraaid wordt. De laatste oplossing is een iteratief proces waarbij we empirisch steeds een stapje dichter bij het resultaat komen. 
 7. Trainingen worden volgens het “teach the teacher” principe uitgevoerd. Als het functioneel beheer wordt uitbesteed kan een consultant de rol van teacher op zich nemen.
 8. Het bouwen van de ontbrekende functies of koppelingen zal op een scrum agile achtige manier gebeuren.  
 9. Bij “productie” wordt er nazorg ter plaatse geboden indien nodig. Alle fouten en defects worden verzameld en niet meteen opgelost als dat niet nodig is. Later zal dit opgepakt worden en in 1 release worden hersteld.  
 10. Oplevering van diverse fasen van het project. Per fase en of module wordt bekeken of het project beëindigd kan worden. 

Communicatie en middelen……..

Tijdens het project wordt een (digitale) projectruimte beschikbaar gesteld. Iedereen kan de plannen lezen en de planning raadplegen of ideeën opdoen of inbrengen.

Tarieven en rollen

Genoemde prijzen zijn per dagdeel, exclusief BTW en inclusief reis- en verblijfkosten voor het zuiden, midden en westen van het land. 

 • Beleidsadviseur Odoo: € 400 ,-  
 • Informatie Analist Odoo: € 360,- 
 • Consultant Odoo: € 320,-
 • Senior Ontwikkelaar Odoo: € 300,-
 • Medior Ontwikkelaar Odoo: € 240,-
 • Junior Ontwikkelaar Odoo: € 200,-